Agromag

Shakira FAO 330

Ára: xxxft+áfa/70,000szem

A korai éréscsoport első harmadában érő, jó évjáratbiztonságú, nagyon jó termőképességű hibrid. Jövedelmezőségének biztonsága kiemelkedő. Gyors vízleadású, ezért utána bármilyen őszi kalászos tervezhető.

Az éréscsoport végére jellemző termőképességgel és kiemelkedő szárazságtűréssel rendelkezik. 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben is – az Agromagos bemutatósorok mérési eredményei alapján – nagy termése és alacsony nedvességtartalma miatt jövedelmezőségben ez a hibrid lett az első. Mivel ezek az évek egymástól sokban különböztek, megállapíthatjuk, hogy a Shakira megbízhatósága kiemelkedő.

Erős szára kiváló szilárdságú. Középmagas, széles levelű, robosztus, kellemes megjelenésű.

Hosszúkás csövei vannak, melyek általában 16 sorosak. Csőpenész ellenállósága kiváló, az egyik legjobb a Magyarországon kapható fajták közül. Megkésett vetéshez is felhasználható. Tőszámreakciója plasztikus, jól sűríthető.

Hektolitersúlya: 77–79 kg (13,5% nedvességtartalomnál).
Javasolt tőszám: termőhelytől függően 60 000 – 70 000 tő/ha.

 

Eric Fao 340 Szemes

Ára: xxxft+áfa/ 70,000szem

A korai éréscsoport első harmadában érő, az ország kukoricatermő vidékein mindenütt megbízhatóan termelhető hibrid. Gyors szárazanyag-beépítésű és vízleadású, őszi búza elé vethető.

Termőképességét és vízleadását az elmúlt években már bebizonyította, ezért egyre kedveltebb a korai kukoricákat választók körében. Az Agromag legnépszerűbb hibridje. Megbízható termőképességgel, jó szárazságtűréssel rendelkezik.  
Túlérésben is kiváló a szárszilárdsága. Szép, végig termékenyült, egyforma csöveket hoz, közel azonos magasságban. Csőpenész ellenállósága jó. Intenzív viszonyok között hajlamos a kétcsövűségre.

Hektolitersúlya: 77–79 kg (13,5% nedvességtartalomnál).

 

Temes FAO 370 szemes

Ár: xxxft+áfa/ 70,000szem

Kiemelkedő termőképességű, nagyon megbízható, korszerű hibrid az ország minden termőhelyére.

A növény tetszetős habitusú, közepesen magas, a csövek hosszúak, vagy nagyon hosszúak, szembetűnőek. Szára és levélzete sokáig zöld, mely elősegíti a gyors vízleadást. Átlagtermése a regisztrációs kísérletekben 12,17 t/ha volt a 2 éves vizsgálati időszak alatt. Teljesítménye a sztenderd átlagot (11,81 t/ha) 3,0%-kal haladta meg.
Kezdeti fejlődési erélye nagyon gyors. Külön erénye a szárazságtűrése.

2007-ben, az államilag elismert fajták kísérletében, éréscsoportjában a 9. helyen végzett, megelőzve több olyan hibridet, melyek vetésterülete Magyarországon az első tíz között van. A FAO 400-as kukoricák közül is csak kettő termett többet nála.

Hektolitersúlya: 78–80 kg (13,5% nedvességtartalomnál).
Javasolt tőszám: termőhelytől függően 60 000 – 70 000 tő/ha.